WZC Haerlebout Woonzorgcentrum Assistentie woningen Zorgflats Vacatures
>> Zorgflats >> Bewoners

Bewoners

De zorgflats zijn woonzorgeenheden die voldoen aan alle reglementeringen van de woonzorgcentra.
Dit betekent dat de zorgen die worden verleend gelijklopend zijn met deze van het klassieke woonzorgcentrum. U kunt dus rekenen op onze medewerkers voor al uw noden en vragen. De ruimtelijke indeling van deze zorgflats is identiek aan deze van de assistentiewoningen.

De filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging van elke bewoner wordt gerespecteerd. De bewoner staat zelf - hierbij eventueel geholpen door familie - in voor het beheer van gelden en/of goederen en kan deze nooit aan een medewerker van Haerlebout toevertrouwen.

De zorgflats en de assistentiewoningen zijn in principe enkel bestemd voor 65-plussers.

ERKENNINGSNUMMER

Haerlebout PE 539

Groep van assistentiewoningen PE 2822

UITBATING

VZW Medico-Sociale Instellingen St.-Jozef

Nachtegalenlaan 38

8400 Oostende