WZC Haerlebout Woonzorgcentrum Assistentie woningen Zorgflats Vacatures
>> Zorgflats >> Infrastructuur

Infrastructuur

Haerlebout, een initiatief van CM Oostende, is gelegen in de Duinenweg 390 te Middelkerke. Dit wooncomplex omvat woonzorgkamers, zorgflats en een groep van assistentiewoningen.

Van de in totaal 10 zorgflats zijn er 5 bestemd voor koppels en 5 voor alleenstaanden. Onze zorgflats zijn woonzorgeenheden die voldoen aan alle reglementeringen van de woonzorgcentra (de vroegere 'rusthuizen'). Dit betekent dat de zorgen die worden verleend gelijklopend zijn met deze van het klassieke woonzorgcentrum. U kunt dus rekenen op onze medewerkers voor al uw noden en vragen. De ruimtelijke indeling van deze zorgflats is identiek aan deze van de assistentiewoningen.

ERKENNINGSNUMMER

Haerlebout PE 539

Groep van assistentiewoningen PE 2822

UITBATING

VZW Medico-Sociale Instellingen St.-Jozef

Nachtegalenlaan 38

8400 Oostende