WZC Haerlebout Woonzorgcentrum Assistentie woningen Zorgflats Vacatures
>> Woonzorgcentrum >> Infrastructuur

Infrastructuur

Haerlebout, een initiatief van CM Oostende, is gelegen in de Duinenweg 390 te Middelkerke. Dit wooncomplex omvat woonzorgkamers, zorgflats en een groep van assistentiewoningen.

Er zijn 45 woonzorgkamers voor ouderen met een matige of een meer uitgesproken zorgbehoefte. Deze woongelegenheden bevinden zich op twee niveaus. op het gelijkvloers bevinden zich 22 kamers, op de verdieping zijn er 23 kamers

ERKENNINGSNUMMER

Haerlebout PE 539

Groep van assistentiewoningen PE 2822

UITBATING

VZW Medico-Sociale Instellingen St.-Jozef

Nachtegalenlaan 38

8400 Oostende