WZC Haerlebout Woonzorgcentrum Assistentie woningen Zorgflats Vacatures
>> Woonzorgcentrum >> Welkom

Activiteiten

De medewerkers van het EKA-team (Ergo-Kine-Animatie) vervullen een belangrijke taak binnen het Woonzorgcentrum naar animatie toe, zowel op groepsvlak als op individueel vlak. Hiervoor beschikt men over een aantal goed uitgeruste ruimten waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Het ergoteam zet zich verder in om het leven van de bewoners te kleuren met allerhande ontspanningsactiviteiten (spelnamiddag, uitstappen met bus, koken, wandelen...).

Al deze activiteiten, festiviteiten en laatste nieuwtjes worden ter kennis gebracht in het maandelijks informatieblad “de huiskrant” en worden steeds vooraf aangekondigd via onze "HUISTEEVEE" en op deze website.   Het programma op woensdag 18 december 2019:
          Kerstspel met kleuters St Jozefschool   ebbe en vloed   
                


dinsdag 1 oktBingoebbe en vloed
 
woensdag 2 oktThemadagen : verzoekplatenprogrammaebbe en vloed
 Gymnastiekebbe en vloed
 Wandeling
donderdag 3 oktThemadagen : optreden met Ludo Chielensebbe en vloed
 
vrijdag 4 oktEucharistievieringebbe en vloed
 Krant voorlezengolfbreker
maandag 7 oktMuziek met Ludogolfbreker
dinsdag 8 oktThemadagen : muziekquizebbe en vloed
 
woensdag 9 oktGymnastiekebbe en vloed
 Wandeling
donderdag 10 oktKoffietafel "terug in de tijd"zeezicht
 
vrijdag 11 oktKrant voorlezengolfbreker
maandag 14 oktMuziek met Ludogolfbreker
dinsdag 15 oktBingoebbe en vloed
 
woensdag 16 oktGymnastiekebbe en vloed
 Wandeling
donderdag 17 oktFingerfood voor kleine groepzeezicht
 
vrijdag 18 oktKrant voorlezengolfbreker
maandag 21 oktGroentekuis en soep makenzeezicht
 Muziek met Ludogolfbreker
dinsdag 22 oktKleine "andere" bingozeezicht
 Kaas en wijngolfbreker
 
woensdag 23 oktKaas en wijnzeezicht
 Gymnastiekebbe en vloed
 Wandeling
donderdag 24 oktWedden datebbe en vloed
 Kaas en wijnebbe en vloed
 
vrijdag 25 oktEucharistieviering ter herdenking van de overleden bewonersebbe en vloed
 Krant voorlezengolfbreker
maandag 28 oktMuziek met Ludogolfbreker
dinsdag 29 oktBingoebbe en vloed
 
woensdag 30 oktGymnastiekebbe en vloed
 Wandeling
donderdag 31 oktKies hier een andere datum

januari februari maart april mei juni
juli augustus september oktober november december
2018 2019 2020

ERKENNING

Haerlebout PE 539

Groep van assistentiewoningen PE 2822

Ondernemingsnummer : ON 0418.015.857

RPR Gent, afdeling Oostende

UITBATING

VZW Squatina

Nachtegalenlaan 38

8400 Oostende