WZC Haerlebout Woonzorgcentrum Assistentie woningen Zorgflats Vacatures
>> Woonzorgcentrum >> Welkom

Activiteiten

De medewerkers van het EKA-team (Ergo-Kine-Animatie) vervullen een belangrijke taak binnen het Woonzorgcentrum naar animatie toe, zowel op groepsvlak als op individueel vlak. Hiervoor beschikt men over een aantal goed uitgeruste ruimten waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Het ergoteam zet zich verder in om het leven van de bewoners te kleuren met allerhande ontspanningsactiviteiten (spelnamiddag, uitstappen met bus, koken, wandelen...).

Al deze activiteiten, festiviteiten en laatste nieuwtjes worden ter kennis gebracht in het maandelijks informatieblad “de huiskrant” en worden steeds vooraf aangekondigd via onze "HUISTEEVEE" en op deze website.

maandag 3 aug
dinsdag 4 augMuziek met Ludogolfbreker
woensdag 5 augGymnastiekebbe en vloed
 Wandeling
donderdag 6 aug
vrijdag 7 augKrant voorlezengolfbreker
maandag 10 aug
dinsdag 11 augMuziek met Ludogolfbreker
woensdag 12 augGymnastiekebbe en vloed
 Wandeling
donderdag 13 aug
vrijdag 14 augKrant voorlezengolfbreker
maandag 17 aug
dinsdag 18 augMuziek met Ludogolfbreker
woensdag 19 augGymnastiekebbe en vloed
 Wandeling
donderdag 20 aug
vrijdag 21 augKrant voorlezengolfbreker
maandag 24 aug
dinsdag 25 augMuziek met Ludogolfbreker
woensdag 26 augGymnastiekebbe en vloed
 Wandeling
donderdag 27 aug
vrijdag 28 augKrant voorlezengolfbreker
maandag 31 augKies hier een andere datum

januari februari maart april mei juni
juli augustus september oktober november december
2019 2020 2021

ERKENNING

Haerlebout PE 539

Groep van assistentiewoningen PE 2822

Ondernemingsnummer : ON 0418.015.857

RPR Gent, afdeling Oostende

UITBATING

VZW Squatina

Nachtegalenlaan 38

8400 Oostende